Usuwanie Błędów DTC

Usługa polega na modyfikacji programu sterującego w sterowniku Ecu.
Adam